Osazení překladů a terénní úpravy pozemku 

Založení hrubé stavby na druhém domě v termínu 


Hrubá stavba na domě číslo 5. již v úrovni okenních otvorů 


Založení dalšího domu a 1. už se nám pěkně rýsuje 


Založení prvního rodinného domu 

Lití základových desek a příprava na hrubou konstrukci

Postup stavebních prací 


zahájení zemních prací


 před zahájením zemních prací