Osazení překladů a terénní úpravy pozemku v termínu 19.7.2021- 23.7. 2021

Založení hrubé stavby na druhém domě v termínu 14.6.2021- 20.6.2021


Hrubá stavba na domě číslo 5. již v úrovni okenních otvorů 1.6- 7.6.2021


Založení dalšího domu a 1. už se nám pěkně rýsuje 21.5.- 28.5.2021


Založení prvního rodinného domu 14.5.- 17.5. 2021

Lití základových desek a příprava na hrubou konstrukci 28.4.2021- 30.4.2021

Postup stavebních prací v termínu od 22.3.2021- 26.3.2021


4.3.2021 zahájení zemních prací


22.2.2021 před zahájením zemních prací